Advies
Wij kunnen u op maat adviseren over vrijwel alle HR-onderwerpen:
 

  • Compensation & Benefits
  • Arbeidsvoorwaardenregelingen
  • Instroom, doorstroom en uitstroombeleid
  • Pensioen
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Levensfasebewust personeelsbeleid
  • Functiewaardering en beloning (incl. competentie- en performancemanagement)
  • ARBO en ziekteverzuim
  • Loopbaanontwikkeling
  • Medezeggenschap 

 

 WEBDESIGN: www.defluwelenschets.com